โต๊ะจีนสำเภาทอง
บริการโต๊ะจีนครบวงจร ใส่ใจบริการ อาหารอร่อย ต้อง สำเภาทองโปรโมชั่น
จำนวน 100 ท่านขึ้น ฟรี!! ค่าเดินทาง
พร้อมโต๊ะเก้าอี้+ผ้าปูโต๊ะ+ผ้าคลุมโต๊ะ+โบว์

 

ราคาต่อท่านแกงเผ็ด / แกงจืด /
ผัดเผ็ด / ผัดจืด
นํ้าพริก / ของทอด /
ลาบ / ยำ
อาหารแนะนำของว่างขนมผลไม้ข้าว 
ราคา 160 / ท่าน 2 1 1 1 1 - 1 รวมอาหาร 7 รายการ
ราคา 190 / ท่าน 2 2 1 1 1 - 1 รวมอาหาร 8 รายการ
ราคา 220 / ท่าน 3 1 1 1 1 1 1 รวมอาหาร 9 รายการ
ราคา 250 / ท่าน 3 2 1 1 1 1 1 รวมอาหาร 10 รายการ
ราคา 280 / ท่าน 3 3 1 1 1 1 1 รวมอาหาร 11 รายการ

โต๊ะอาหาร /เก้าอี้ / ผ้าปูโต๊ะ/ ผ้าคลุมเก้าอี้/ โบว์เก้าอี้ พร้อมพนักงานขนของ จัดวาง ราคา 400 / ชุด

 

ฟรี นํ้าดื่ม นํ้าแข็ง
- เพิ่ม เครื่องดื่ม คนละ 35 บาท (นํ้าเปล่า นํ้าแข็ง นํ้าอัดลม นํ้าสมุนไพร)
- เพิ่ม ชุดโต๊กถวายพระ 220 ชุด

หมายเหตุ : จำนวนสั่งตํ่ากว่า 100 ท่าน คิดค่าเดินทางเพิ่ม 1,000 บาท